Akademia SafeTech

Szkolenia z bezpieczeństwa gazowego w Akademii Bezpieczeństwa SafeTech

 

Akademia Bezpieczeństwa SafeTech to kompleksowy i spójny system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu detekcji gazów w profilaktyce przeciwwybuchowej, stworzony w oparciu o rozwiązania techniczne Honeywell – amerykańskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dlaczego trzeba się szkolić?

Według instrukcji obsługi urządzenia, ze względów bezpieczeństwa detektor mogą obsługiwać i serwisować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) stanowi:

  • 9. 1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od nakazów prawa specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w procesy produkcji i kontroli świadczą głośne katastrofy i wypadki z minionych lat w Polsce i na świecie.

Dla kogo szkolenia?

  • użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (pracownicy wod-kan, petrochemii, zakładów chemicznych, przemysłu spożywczego, energetycznego, papierniczego, instalacji morskich, chłodni, hut, wysypisk, górnictwa itd.)
  • projektantów
  • pracowników firm wdrażających systemy,
  • dostawców urządzeń,
  • menedżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa
Pracujemy na przyrządach firmy Honeywell.
 .
Pobierz szczegóły szkolenia
  

.

Aby umówić termin szkolenia prosimy kontaktować się z naszym biurem

+48 58 781 78 55 lub info@safetech.net.pl

Do zobaczenia!


 

Czekamy na pytania z dziedziny bezpieczeństwa Opiszcie i wyślijcie do nas swój problem, a najciekawszy rozwiniemy na łamach naszej Akademii.

captcha

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowej promującej usługi i produkty sprzedawane przez SafeTech Marian Hoppe Sp.j.. z siedzibą w Suchym Dworze ul. Kruczkowskiego 8. W czasie gdy dane będą przetwarzane osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa prawna - ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Tymsamym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i otrzymywanie informacji drogą mailową.

Ciekawy artykuł

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP – defibrylatory i inne produkty

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP – defibrylatory i inne produkty

więcej

Powiększamy dział serwisu. Dołącz do nas!

więcej

Czekamy na pytania z dziedziny bezpieczeństwa

Opiszcie i wyślijcie do nas swój problem, a na najciekawszy odpowiemy na łamach naszej Akademii.

Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Youtube
YouTube