Realizacje

Stacja MicroDockII w PEWiK Gdynia

Pracownicy potrzebują detektorów gazu każdorazowo przed wejściem do kanalizacji. Badany jest w niej skład atmosfery na wypadek obecności gazów toksycznych, wybuchowych oraz niedostatku tlenu. Dlatego też zaopatrujemy Przedsiębiorstwo w przyrządy pomiarowe do wykrywania gazów w pomieszczeniach zamkniętych, serwisujemy oraz szkolimy. Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) współpracujemy od 2003 roku. Do statutowych zadań naszego Klienta należy między innymi konserwacja i utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  Aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki firma potrzebuje sprawdzonego systemu zabezpieczeń swoich pracowników. Dla naszego Klienta zastosowaliśmy nowatorską metodę kontroli sprawności przyrządów, która wyróżnia go na tle innych przedsiębiorstw w branży wodno-kanalizacyjnej. Dzięki wyposażeniu w automatyczne stacje kontroli detektorów MicroDock II, codziennie wykonywane są prace kontrolne i kalibracyjne przyrządów przez Przedsiębiorstwo we własnym zakresie. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymywanie ciągłego wysokiego poziomu bezpieczeństwa detektorów. Codzienna kontrola pozwala również na wychwycenie momentu zużycia sensorów oraz natychmiastowej ich wymiany w  serwisie SafeTech. Pozwala to uniknąć takiej sytuacji, w której niedziałające sensory nie wychwycą niebezpiecznych gazów. Wcześniej detektory były wysyłane do naszego serwisu raz na pół roku. Inną ważną zaletą samodzielnego testowania detektorów jest spora oszczędność kosztów obsługi w serwisie  autoryzowanym. Takie rozwiązanie sprawdziło się u naszego Klienta na tyle, że zostało powtórzone kilka razy, a liczba  stacji jest cyklicznie powiększana.   Zobacz więcej realizacji TUTAJ

PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że firma SafeTech Marian Hoppe z siedzibą w Suchym Dworze k/Gdyni 25.02.2013 zrealizowała dla naszej Spółki zamówienie dotyczące dostawy, montażu, uruchomienia i koordynacji włączenia do zakładowej sieci Eternet kompletów stacji MicroDock II do automatycznej kalibracji detektorów GasAlertMicroClip XT. Firma w ramach zamówienia udzieliła dla naszych pracowników szkolenia z zasad i obsługi konfiguracji stacji i przyrządów.

Dostawa była zrealizowana z należytą starannością w uzgodnionym terminie oraz spełniała określone wymagania jakościowe.

~Inż. Roman Wika, Główny Specjalista ds. BHP p.poż, PEWiK Gdynia Sp. o.o.

Ciekawy artykuł

Pakiet Bezpieczny Przemysł już dostępny!

Pakiet Bezpieczny Przemysł to kompleksowa obsługa bezpieczeństwa gazowego dużych i małych firm.

więcej

Szkolenia z bezpieczeństwa gazowego w Akademii Bezpieczeństwa SafeTech

 

więcej

Czekamy na pytania z dziedziny bezpieczeństwa

Opiszcie i wyślijcie do nas swój problem, a na najciekawszy odpowiemy na łamach naszej Akademii.

Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Youtube
YouTube