Rozwiązania

Bezpieczeństwo człowieka

Aparaty oddechowe
W momencie awarii lub wypadku, u podstaw sprawnego funkcjonowania leży między innymi bezpieczny układ oddechowy. Dlatego dla takich branż jak straż pożarna, przemysł chemiczny lub wydobywczy jednym z podstawowych urządzeń bezpieczeństwa są aparaty oddechowe z butlą sprężonego powietrza. Dostarczamy je w pełni wyposażone w system ostrzegawczy oraz system ewakuacyjny do ratowania drugiej osoby. Aparaty przechodzą u nas przez proces pomiarów, aby upewnić się, że ciągle są bezpieczne dla naszych Klientów.
Do uzupełnienia butli powietrzem używamy kompresorów powietrza oddechowego. Są to sprężarki wysokiej klasy, spełniające bardzo wyśrubowane normy oraz wysokowydajne. Na przykład jedna może napełniać w tym samym czasie nawet 4 butle.
Aby sprawdzić szczelność masek pełnotwarzowych, aparatów oddechowych i ubrań gazoszczelnych, nasi Klienci otrzymują od nas uniwersalne stanowisko do badania szczelności. W ten sposób po każdej akcji można sprawdzić, czy sprzęt dalej spełnia normy w zakresie nad i podciśnienia.
Na wypadek zanieczyszczenia powietrza pyłami, SafeTech zaopatruje przemysł w maski filtracyjne z pojemnikiem filtrującym. Są one odporne na temperaturę, środki chemiczne czy starzenie się. Dodatkowo posiadają możliwość zainstalowania okularów korekcyjnych. Znajdują szerokie zastosowanie między innymi w rolnictwie przy opryskach, przy usuwaniu azbestu, w przetwórstwie spożywczym, w rafineriach, w zakładach chemicznych, przy produktach fitosanitarnych, przy pestycydach, środkach grzybobójczych i w wielu innych aplikacjach.
Niezbędne do pielęgnacji masek są myjki i suszarki, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.
SafeTech wyposaża służby mundurowe między innymi w analizatory wydechu. Są one zasilane w różny sposób, nawet z gniazdka zapalniczki. Precyzja tych urządzań jest bardzo wysoka, oddaje zapis nawet w momencie wyczerpania się baterii.

Ubrania i akcesoria
Bez odpowiedniej ochrony ciała i narzędzi nie można sobie wyobrazić gaszenia pożarów, wydobywania ludzi z zakleszczonych pojazdów, przeciskania się przez wąski tunel górniczy czy zbierania plamy ropy naftowej z morza.
SafeTech ubiera służby ratownicze i pracowników wielu branż przemysłu w odpowiednio dobrane i kompatybilne buty, rękawce, hełmy oraz ubrania chemoodporne i gazoszczelne. W proponowanym wyposażeniu znajduje się również suszarka do ubrań.
Do najczęściej używanych narzędzi osób niosących ratunek w wypadkach zalicza się między innymi detektory prądu. Są to urządzenia ostrzegające o wysokim napięciu prądu przemiennego, które wysyłają sygnały pozostając w bezpiecznej odległości od zagrożenia. Znalazły one zastosowanie w wielu służbach, na przykład wśród strażaków, policjantów, sanitariuszy pogotowia ratunkowego oraz policjantów.
Innym bardzo przydatnym urządzeniem jest teleskopowy dielektryczny bosak z hakiem, nie przewodzący prądu. Najczęściej jest używany przez straż pożarną do prac związanych z dotarciem do osób zagrożonych.
Do cięcia twardych karoserii samochodowych czy uderzania, przebijania lub podważania przeszkód, wyposażamy służby ratownicze w najpopularniejsze urządzenie ratownicze Hooligan. Końcówki narzędzia są ulepszone termicznie, dlatego gwarantują wysoką wytrzymałość.
W sytuacji, gdzie potrzeba dodatkowego oświetlenia, wyposażamy w latarki doręczne i nahełmowe. Korzystają nich zwłaszcza służby specjalne, komunalne, straży pożarnej, ratownictwa chemicznego, transportu chemikaliów oraz obrony cywilnej.
Bardzo przydatnym oświetleniem, a jednocześnie ostrzeżeniem dla innych jest flara ostrzegawcza. SafeTech wyposaża służby we flary na diodach ledowych. Urządzenia te są niezwykle odporne na uszkodzenia (wytrzymują nawet ciężar samochodu). Są niezatapialne. Emitują światło na 16 km w dzień i w nocy, w 9 różnych trybach. Znalazły zastosowanie również w służbach drogowych zamiast słupków drogowych oraz do oznakowania lądowisk helikopterów. Flary często stosują firmy holownicze a nawet prywatni właściciele aut, aby używać ich na drodze zamiast trójkąta ostrzegawczego, zwłaszcza we mgle.

Firma Safe Tech Marian Hoppe Sp. J, z którą współpracuję od kilku lat korzystając z jej przenośnych przyrządów pomiarowych do  gazów, a także ich okresowych przeglądów i kalibracji, w profesjonalny sposób zajmuje się technicznym zabezpieczaniem firm i osób, które pracują w niebezpiecznych warunkach. Dotychczasowa współpraca spełnia moje oczekiwania, dlatego polecam firmę jako solidnego wykonawcę proponowanych przez siebie usług.

~Adam Pacek, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Rumii

Wykrywanie gazów

W warunkach zanieczyszczenia powietrza gazami toksycznymi, palnymi lub niedostatkiem / nadmiarem tlenu, niezbędne jest użycie przenośnego detektora gazu. Dla wielu naszych Klientów z branż petrochemicznych, wodno-kanalizacyjnych, techniki okrętowej, metalurgicznej czy kotłowni jest to narzędzie podstawowego użytku. Urządzenia w sytuacji zagrożenia emitują alarmy. Niektóre z nich posiadają łącze podczerwone do komunikacji z komputerem w celu konfiguracji i transmisji danych. Mogą być tak małe jak pudełko zapałek czy telefon komórkowy. Wszystkie zaś są odporne na wstrząsy i zdatne do pracy w trudnych warunkach w strefach zagrożonych wybuchem.
Niektóre detektory wielogazowe posiadają inteligentny system zintegrowanej pompki do zdalnego pobierania próbek gazów. Jest to ogromne ułatwienie, dzięki któremu znacznie prościej jest pobrać próbkę gazu z ograniczonej przestrzeni nawet z odległości do 25 m bez względu czy jest to tankowiec, kolumna rafineryjna czy rozszczelniona cysterna w wypadku drogowym.
Do szybkiej identyfikacji nieszczelności instalacji gazowych dostarczamy Klientom bardzo czułe detektory. Pozwalają one na dokładne oznaczenie nieszczelności. Mogą wykrywać także nieszczelności w sieciach LPG, LNG.
Do potrzeb stałego monitoringu stężeń gazów służą detektory stacjonarne. Posiadają rozbudowane możliwości alarmowe, a także możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi np. zaworami odcinającymi, wentylatorami czy wyłącznikami napięcia. Systemy te można wyposażyć również w programy wizualizacyjno-archiwizujące oraz moduły powiadamiania GSM o stanach alarmowych. Dla naszych Klientów, między innymi z branż wodociągowych i komunalnych świadczymy usługi projektowania, montażu, kalibracji i serwisu instalacji stacjonarnych.

Detektory zaprojektowane są do różnych sytuacji, potrzeb oraz w kilku językach, co jest istotne w przypadku prac w grupach międzynarodowych. Dlatego na podstawie szczegółowego wywiadu zebranego od naszych Klientów pomagamy dobrać właściwe urządzenia do różnych zadań.

powiązana realizacja

PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że firma SafeTech Marian Hoppe z siedzibą w Suchym Dworze k/Gdyni 25.02.2013 zrealizowała dla naszej Spółki zamówienie dotyczące dostawy, montażu, uruchomienia i koordynacji włączenia do zakładowej sieci Eternet kompletów stacji MicroDock II do automatycznej kalibracji detektorów GasAlertMicroClip XT. Firma w ramach zamówienia udzieliła dla naszych pracowników szkolenia z zasad i obsługi konfiguracji stacji i przyrządów.

Dostawa była zrealizowana z należytą starannością w uzgodnionym terminie oraz spełniała określone wymagania jakościowe.

~Inż. Roman Wika, Główny Specjalista ds. BHP p.poż, PEWiK Gdynia Sp. o.o.

Gaszenie pożarów

Podstawowym mobilnym narzędziem do gaszenia pożarów jest armatka wodna (działko wodno-pianowe). Straż pożarna zwykle ustawia je na ziemi, ale może też być zamontowane na dachu samochodu. Dzięki bardzo dobrej ruchomości (nawet do 90 stopni w pionie i 360 stopni w poziomie) ogień może być ogarnięty z większą łatwością. Równie ważna jest szybkość wyrzucania wody i stopień natężenia przepływu oraz waga urządzenia. To wszystko bierzemy pod uwagę przy dokonywaniu właściwego wyboru wraz z Klientami.
W przypadku, kiedy istnieje duża różnica między pompą a monitorem wyrzucającym pianę / wodę, proponujemy stosowanie specjalnej głowicy z możliwością przełączania ciśnień. Dzięki temu można uzyskać normalną pracę działka przełączając je w tryb pracy awaryjnej.
Innym urządzeniem gaśniczym jest prądownica, wykorzystująca określone natężenie prądu do wytworzenia piany. Dzięki możliwości regulacji pierścienia, można uzyskać efekt od silnego strumienia poprzez rozproszona mgłę – parasol ochronny. Ciśnienie może być regulowane ręcznie w zależności od zastanego poziomu zasilania ciśnienia. Dotyczy to takich sytuacji jak: za mała wydajność pompy, za długi odcinek transportu wody, we wieżowcach z pionami wodociągowymi, przy jednoczesnym zastosowaniu na górze i na dole autodrabiny oraz przy sieci wodociągowej o zbyt niskim ciśnieniu. Alternatywnie ciśnienie można regulować automatycznie, co powoduje stały zasięg piany i stałą wydajność.
Największym atutem prądownic jest ich dobra jakość, wytrzymałość oraz 12 lat gwarancji ze strony producenta.
Do gaszenia instalacji technologicznych, pojazdów mechanicznych, ciał stałych / płynnych, krzewów / ściółki, mieszkań / śmietników proponujemy przenośną wytwornicę piany z własnym zbiornikiem środka pianotwórczego. Urządzenie zasilane jest wodą. Może wytwarzać pianę ciężką, średnią lub zwilżacz stosowany do zapobiegania rozprzestrzeniania się pożaru. Straż pożarna docenia jedną z zalet wytwornicy mianowicie większa efektywność w gaszeniu środkiem pianotwórczym niż samą wodą.
Dużym wsparciem w akcji gaśniczej są turbowentylatory do usuwania dymu, par i gazów chemicznych. Dzięki zastosowaniu podciśnienia służby strażackie mogą przewietrzyć pomieszczenia z trudnym dostępem do świeżego powietrza takie jak garaże podziemne czy piwnice na dużych powierzchniach. Dodatkowo urządzenia te są wyposażone w system zraszający, przez co doskonale schładzają gazy. Jeśli straż chce zmniejszyć emisję dymu, ustawia turbowentylator bezpośrednio w miejscu emisji. W takich sytuacjach stosuje się turbowentylator elektryczny, ponieważ przy zmniejszonej zawartości tlenu działanie turbowentylatora spalinowego jest niemożliwe. Zaletą urządzeń jest ich łatwość obsługi , waga i efektywność. Po wyładunku z samochodu mogą być ustawione przez 1 osobę. Mogą być uruchamiane i regulowane zdalnie, wówczas proces oddymiania może być obserwowany z bezpiecznej odległości. Również w dość zadymionym pomieszczeniu można obserwować pozycję turbowentylatora na podstawie czerwonego pulsującego światła.
Urządzenia te używane są nie tylko przez służby straży pożarnej, ale też przez operatorów logistycznych paliw płynnych, jednostki pływające, tankowce, wieże wiertnicze czy firmy wyposażające samochody pożarnicze.
Do turbowentylatorów dostarczamy różne akcesoria potrzebne do skuteczniejszego ich wykorzystania. Są nimi np. przystawka wodna, rękaw nadmuchowy, adapter piany lekkiej, wąż do spalin, blokada do drzwi i td.

Wszystkie wyżej wymienione dostawy (aparaty oddechowe i sprzęt do oddymiania – przyp. red.) wykonane zostały rzetelnie i terminowo – zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą umową. Komenda Portu Wojennego poleca wykonawcę SafeTech Marian Hoppe Sp.j.jako solidnego i wiarygodnego partnera.

~Komendant Portu kmdr Mirosław Sołtysiak

Wykrywanie skażeń radioaktywnych

Aby sprawdzić wartość skażenia, nasi Klienci używają monitorów skażeń radioaktywnych. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach izotopowych, przy wykrywaniu źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych oraz do kontrolowania terenu po awariach jądrowych czy pożarach i katastrofach transportowych. Każdy z nich ma możliwość transmisji danych pomiarowych do komputera i przetworzenia na odpowiednie informacje.

Ochrona antygrawitacyjna

W kryzysowym momencie w akcji ratowniczej, kiedy nie ma drogi ucieczki z płonącego budynku czy platformy, nasi Klienci po prostu skaczą. Do bezpiecznego lądowania służy im skokochron. Jest on wypełniony trudnopalnym materiałem odpornym na rozrywanie. Aby oszczędzić cenne chwile, skokochron wypełnia się sam.

Treningi dla straży pożarnej

Strażacy muszą szlifować swoje umiejętności. Okresowo aranżowane są ćwiczenia, które kształtują ciało, refleks i ducha walki. Do ćwiczeń nasi Klienci używają trenażerów. Są to zdalnie sterowane urządzenia, które emitują ogień nawet na powierzchni wody. Płomienie mogą sięgać do 3 metrów i nie emitują dymu ani innych substancji szkodliwych dla środowiska. Urządzenie posiada wiele opcji wyposażenia, dlatego jest doskonałe do indywidualnie skrojonych treningów. Program ćwiczeń jest również opracowywany przez SafeTech.

Termowizja

Kiedy potrzeba znaleźć zaginionego człowieka w pożarze, gdzie widoczność jest mocno ograniczona przez dym, albo znaleźć źródło ognia, strażacy używają kamery termowizyjnej. Jest to bardzo nowoczesne urządzenie ułatwiające widzenie w ciemności. Kamera jest bardzo odporna na uderzenia, temperaturę oraz wodę. Nie uszkodzi jej nawet całkowite chwilowe zanurzenie. Wspieramy służby usługami termowizji lub umożliwiamy Klientom samodzielne dokonywanie pomiarów.

Poduszki pneumatyczne, uszczelniające i odpompowywanie płynów

Często służby straży pożarnej, chemiczne, rafinerie czy budowlane wyposażone są w poduszki uszczelniające i odpompowujące substancje płynne. Poduszki te stosowane są do wypełnienia nieszczelności, które mogą powstać podczas wypadków z udziałem niebezpiecznych ładunków. Niekiedy istnieje też konieczność odprowadzenia niebezpiecznych substancji np. z cysterny, rurociągu, czy zbiornika tak, aby nie dostały się do wód gruntowych.
Poduszki uszczelniają otwory o dużych rozmiarach w ciągu kilku sekund.
Proponujemy naszym Klientom produkty, które pomagają chronić środowisko naturalne przed zagrożeniami ekologicznymi. Dodatkowo ułatwiają one prac służb i czynią ją bezpieczniejszą.

Zabezpieczenie prac głębokościowych

Przy pracach na głębokościach np. w studzienkach, kanałach, SafeTech proponuje swoim Klientom sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.
Składa się on między innymi z :
- szelek bezpieczeństwa – chronią ciało człowieka przed upadkiem oraz rozkładają w bezpieczny sposób siły dynamiczne. W zwisie konstrukcja szelek umożliwia bezpieczne i wygodne oczekiwanie na pomoc. Pełne bezpieczeństwo posiadają jedynie pełne pasy bezpieczeństwa (pasy barkowe i udowe).
- urządzenia samohamownego – służy do pionowej asekuracji/transportu człowieka – np. ewakuacji z studzienki kanalizacyjnej
- aluminiowego statywu bezpieczeństwa z regulowanym rozstawem i wysokością nóżek, do którego przyłączony jest hak
- urządzenia podnosząco-opuszczające – posiada automatyczny hamulec i linę stalową o różnych długościach- nawet do 30m.

Łączność

Prace zespołowe odbywają się czasem na dużym obszarze lub w bardzo słabej widoczności i hałasie. Wówczas potrzebna jest pewna łączność. Zaopatrujemy służby naszych klientów w radiotelefony i zestawy nagłowne przystosowane do bardzo zróżnicowanych potrzeb.
Niektóre z nich posiadają atest ATEX/IECEx, co znaczy, że mogą być używane w warunkach grożących wybuchem. Część z nich posiada też system aktywnej ochrony słuchu, dzięki czemu w każdej chwili można usłyszeć sygnały ostrzegawcze.
Inne aparaty mogą być sterowane bez użycia rąk poprzez zestaw nagłowny. Mocowane na hełmach lub w maskach oddechowych są poruszane poprzez kości czaszki. Kolejne umieszczane są na kurtkach i sterowane przedramieniem.
W warunkach szczególnie niebezpiecznych sprawdzają się takie cechy radiotelefonów jak wytrzymałość na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne oraz wysyłanie wezwania pomocy do ustalonej grupy osób.
Możliwa jest stała komunikacja między pięcioma osobami oraz łączność z systemami interkomowymi w wozach strażackich lub na statkach.

Monitoring życia w katastrofach

W katastrofach budowlanych, żywiołowych, górniczych, wybuchach służby często szukają ludzi przywalonych gruzami i ziemią. Prace swoją muszą wykonywać z najwyższą starannością i pośpiechem. Proponujemy wyposażenie służb ratunkowych w bezprzewodowe systemy audio, geostereofony oraz elektroniczne urządzenie poszukiwawcze kamerą i mikrofonem na teleskopie Vosiosearch. Tam, gdzie z powodu ciasnego otoczenia można posługiwać się rękoma tylko w ograniczony sposób, nasi Klienci wykorzystują laryngofony.

Ciekawy artykuł

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP – defibrylatory i inne produkty

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP – defibrylatory i inne produkty

więcej

Powiększamy dział serwisu. Dołącz do nas!

więcej

Czekamy na pytania z dziedziny bezpieczeństwa

Opiszcie i wyślijcie do nas swój problem, a na najciekawszy odpowiemy na łamach naszej Akademii.

Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Youtube
YouTube